ItK 125(2021)/6

 

  1. Bartók István, „»…nem lesz nehéz a retorikusok előírásaival indokolni…«. Laskai Csókás Péter az imádságról”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 721–741.
  2. Szalisznyó Lilla, „Textológiai és filológiai megfontolások Jókai Mór regényadaptációinak (újra)értelmezése kapcsán – Az arany ember példája”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 742–773.
  3. Balázs Mihály, „Új javaslat a késői Balassi krakkói olvasmányaira”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 774–788.
  4. Szilágyi Márton, „Petőfi A szerelem országa című versének filológiai kérdéseihez”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 789–801.
  5. Domokos Mariann, „A folklorisztika szövegfogalmai és textológiai gyakorlata”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 802–823.
  6. Mészáros Kálmán, „»Szegény Pápai sógor«. Újabb adatok Mikes Kelemen rokonsági hálójához”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 824–844.
  7. Lőcsei Péter, „Vázlatok, versek, szövegváltozatok Weöres Sándor csöngei füzeteiből”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 845–878.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 6. sz. (2021): 879–899.