Irodalomtörténeti Közlemények

2023. CXXVII. évfolyam 6. szám

„Boldog ország, ahol az Ég kegye
Nemes venyigék édes gyermekéből
Ilyen remek italt készít! És ha belénk dől,
Keringő vérünk magába vegye!
Akkor üdít, frisst, örömöt ad,
Ereinkben körülszalad,
Nappal vidít, éjszaka nyugtat,
Nyájas tüze bút és gondot kiiktat,
Sőt, orvosság gyanánt friss egészséghez juttat.”

„Kérem a Jézus kiomlott drága piros véréért az igaz evangélikusokat, ne cseréljenek hirtelen hitet, egy s két tibi dabo ígéretért, ne kövessék e könyvben megjegyzett vén hitárulót! Nevezetesebben ne legyen a jó lelkű igaz reformata asszonyi állati rendnek religioja uruk szerelme, mint ez szokásba kezde menni a mi magyarink között. Hanem rázogassák meg elsőben, bár csak e nyolc okokat, s ha a kálvinisták tudománya pokolra vezető Kalauz lészen, bár álljanak el mellőle!”

„Alighogy kezébe fogta, már a gyöngyöző pohár,
Telve az édes nedűvel, orra közelébe’ jár.
Ez az illat, mint a balzsam agyvelejét úgy betölti,
Hogy az ajkát csücsörítve, nyelve hegyét beleölti.
Lassan kortyol, míg a nyelvét szájpadlásához szorítja,
Glugy-glugy: leereszti torkán, és átjárja a gyönyör,
Mely egyetlen pillanatban lénye legmélyére tör,
Felfrissíti, felüdíti, széles jókedvvel borítja.
Félig már önkívületben, Isten iránt áhítattal,
Dicséri ez alkotását, s minél többször ízleli,
Benne a gyönyör csodáját annál több színben leli.
Mind növekvő örömében előáll egy gondolattal:

»Élet balzsama! Lélek-elixír!
Tűz, te folyékony! Lenge erő!
Bánatot enyhít! Vidítani is bír!
Bájteli forrás! Égbe emelő!
Nemes tokaji! Kéjteli csöpped
Égi ajándék! Többet, még többet!«”

Évfordulók 2023-ban


ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023