Irodalomtörténeti Közlemények

2023. CXXVII. évfolyam 3. szám

„Az irodalomtudomány nem vallató szoba.”

„Ó, uralkodó Zeus leánya, […] miért
heversz a sápadt irigység porában?
S hogyan tapodhatják hírnevedet a hitványak?
Ó, személyeket nehezen válogató Moira,
nagyon nem tudod, kinek jár
a jutalom, hiszen ajándékodat gonoszoknak adod,
míg nehéz gyötrelmek között hagyod a derék embereket.
Ha azonban mindent, amit akarsz, véghez vihetnél,
az erényért akkor sem kaphatnál elismerést,
azt ugyanis sokszor az öregség elhanyagolja,
a jó szerencse barátaival együtt.
A hírnév nem jár együtt az érte végzett fáradozással.”

„Végre odáig fajultak a dolgok az országunkban az újítók pártja miatt, hogy már semmi sincs az akadémián, ami ne küzdene vele, sőt az olyan is ritka, ami ne hódolt volna be neki szinte teljesen. Bizony – mint már egy ideje tapasztaltuk, és tapasztaljuk nap mint nap – ahogyan az egyházak veszedelmére egyre jobban elburjánzik mind a cocceiánusok, mind a karteziánusok vetése, úgy fájlalják velem együtt egyre gyakrabban a jó emberek, hogy milyen mohón kapkodnak mindenfelé ezeknek a magvai után az ifjak, akiket ti küldtetek hozzánk. Meddig fognak jutni ezeknek az új filozofálgatásoknak a dogmái? Ha maga Isten nem visel ránk gondot mennyei úton, akkor tiszta ateizmusba fognak torkollni. Bőséges tapasztalatból mondhatom, hogy nem alaptalan a félelmünk; de ez nem levélbe való téma. […] Mármost mit fognak onnan visszahozni a mi ifjaink, akiket a patrónusok jelentős pénzügyi támogatásával küldtünk a külhoni akadémiákra? Nagyrészt ilyesfajta ragályt és véleményt, melyek semmivel sem járulnak hozzá az építkezéshez, hanem sokkal inkább a romboláshoz és a lelkek meghasonlásához. A vészjósló madárhoz hasonlóak, amelyről azt mondják, hogy a tűzáldozatból szenet elhozva bármikor veszélyes tüzet képes kelteni.”

„De ne siess, kérlek, tőled hadd izenjek
neki rövid beszéddel,
Vagy ha az nem lehet, csak írjam nevemet
mellyedre fel véremmel,
Kin megesmérhesse, hogy csak őérette
tűrök mindent jó kedvvel.”

Évfordulók 2023-ban


ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023