ItK 126(2022)/6

 

  1. Török Zsuzsa, „Apostol vagy kalmár. A lapszerkesztő helyzete a 19. század közepén”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 711–743.
  2. Wirágh András, „»Ez idő szerint az íróság még nem állás«. Irodalmi karrierépítési keretek a századfordulón, 1908 előtt”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 744–763.
  3. Kiss Farkas Gábor, „A humanista olvasás kezdetei Magyarországon: Zrednai Vitéz János első Livius-kézirata (Bécs, ÖNB, cod. 3099.)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 764–781.
  4. Bartók István, „Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1580–1630 között. Programtanulmány egy tervezett monográfiához”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 782–799.
  5. Horváth Csaba Péter, „Adalékok Pázmány Péter bibliahasználatának kérdéséhez. A Kalauz példája”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 800–813.
  6. Lövétei Lázár László, „»…elég kauderwelsch«? Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének szerkezete”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 814–833.
  7. Kriston Dorottya, „Verbum Analecta Neolatina XIII/2. (2022). A Vestigia Kutatócsoport tematikus különszáma”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 834–837.
  8. Móré Tünde, „Buda oppugnata. Források Buda és Pest 1540–1542. évi ostromainak történetéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 838–840.
  9. Csörsz Rumen István, „Vogel Zsuzsa: Az olvasás útjain, a bibliográfiától a közköltészetig. Faludi Ferenc műveinek fogadtatása”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 841–844.
  10. Boka László, „Herczeg Ákos: Visszatérés a nyelvbe. Én-figurációk Ady Endre költészetében”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 6. sz. (2022): 845–850.