ItK 126(2022)/4

 

  1. Debreczeni Attila, „A tanfelügyelő Kazinczy programja”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 441–476.
  2. Korompay H. János, „Arany János első olvasmányai és költészete”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 477–510.
  3. Gáborjáni Szabó Botond, „A »nyugati modell« és a »szép idegen« problematikája Kazinczy és a Debrecen kapcsolatában”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 511–519.
  4. Szilágyi Márton, „Egy Petőfinek tulajdonított vers igazi szerzősége”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 520–531.
  5. Visy Beatrix, „A fenntartható táv – táj, természet, mozgás Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 532–539.
  6. Mátyus Norbert, „Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 540–543.
  7. Maczák Ibolya, „A dialógus formái a magyar régiségben”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 544–546.
  8. Kecskeméti Gábor, „Critica: Források az irodalom- és kultúratudományi szakkritika történetéhez 1986–2020”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 547–552.
  9. Bodnár Krisztián, „Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy Papp István. Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 553–555.
  10. Deczki Sarolta, „Földes Györgyi: Akit »nem látni az erdőben«. Avantgárd nőírók nemzetközi és magyar kontextusban”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 4. sz. (2022): 556–559.