ItK 125(2021)/3

 

  1. Knapp Éva, „A gyógyítás és a bajelhárítás szövegei a 17–18. században”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 269–303.
  2. Bazsányi Sándor, „Alakulások. Mészöly Miklós prózájának befogadás-történeti vázlata: 1990-ig – 1990-től”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 304–320.
  3. Szolláth Dávid, „A félbemaradt siker. Mészöly Miklós nyugat-európai indulása és a magyar irodalmi emigráció”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 321–333.
  4. Lovizer Lilla, „»Termékeny kétely«. Metaforikus narráció és szimbolikus szubtextusok Mészöly Miklós Saulusában”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 334–348.
  5. Máté Ágnes, „Csenkeszfai Poóts András 18. századi fordítása Eurialus és Lucretia történetéből”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 349–366.
  6. Lovas Borbála–Tubay Tiziano, „17–18. századi könyvbejegyzések Micz bántól a székely írásig”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 367–393.
  7. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 3. sz. (2021): 394–413.