ItK 125(2021)/1

 

  1. Förköli Gábor, „Az excerpálás és a közhelygyűjtés kora újkori elmélete Magyarországon”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 3–25.
  2. Molnár Dávid, „Eius est paucis cognita fama viris. Janus Pannonius és Valerian Mader verse Marsilio Ficinóról”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 26–36.
  3. Zsoldos Endre, „A Regiomontanus-jóslat és utóélete”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 37–53.
  4. Fülöp Dorottya, „Adalékok Jókai Mór A zsidó fiú című drámájának filológiai hátteréhez (Judit dala)”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 54–62.
  5. Szilágyi Márton, „Arany János Hamlet-fordításának egyik korai előképe”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 63–73.
  6. Nyerges Gábor Ádám, „»A makacs hullámmozgás« – öregedés–betegség–halál. Hármas motívumelemzés az Orbán Ottó-életműben”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 74–82.
  7. Ujvári Hedvig, „»Csak bátorság, kitartás és akarat!«. Adalékok Kiss József vándoréveihez a Max Nordauval folytatott levelezés alapján”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 83–102.
  8. Őri Tamás, „Egy ismeretlen emlékezés Adyról. Pogány Béla: Ady Endre árnyékában”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 103–106.
  9. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 107–122.
  10. Bene Sándor, „Jankovics József (1949–2021)”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 1. sz. (2021): 123–129.