ItK 124(2020)/3

 

  1. Knapp Éva, „Iskoladrámák a mohácsi csatáról”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 289–303.
  2. Nagy Imre, „Az »örökké futó óriás«. Katona József történelemszemléletéről”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 304–316.
  3. Bartók Zsófia Ágnes, „A gyónás magyar nyelvű szövegemlékei”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 317–333.
  4. Kelemen Zoltán, „Tücsök és bogár. Krúdy Gyula Charles Dickens-olvasása és -írása”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 334–346.
  5. Mercs István, „»Mindig – ha látják«. A rejtőzködő epikus Czóbel Minka Hafia című művében”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 347–362.
  6. Horváth Lajos, „Két egykorú Bekény Benedek a 15–16. században”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 363–368.
  7. Boldog-Bernád István, „Egy íróbarátság dokumentumai. Szenvey József levelei Kisfaludy Károlynak (1825–1828)”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 369–392.
  8. Őri Tamás, „Négyesy László ismeretlen levele Zoltvány Irénhez. Adalék Négyesy verstani munkásságához”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 393–395.
  9. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 124, 3. sz. (2020): 396–413.