ItK 127(2023)/3


11 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Koós Balázs. „»…az igaz Bibliának fordításához kezdettem…«. Melyik Bibliát fordította le Káldi György 1605–1607-ben?”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 267–278

Koós 2023//267

 

2. Simon József. „Vészmadarak. Pósaházi János és a németalföldi karteziánus viták a 17. század második felében”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 279–295

Simon 2023//279

 

3. Keisz Ágoston. „A zsengéktől Pindarosig. Ungvárnémeti Tóth László görög verseinek keletkezéstörténete”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 296–331

Keisz 2023//296

 

4. Dóbék Ágnes. „Eszterházy Károly egri püspök a 18. század végének irodalmi életében – Kazinczy Ferenccel és Péczeli Józseffel való kapcsolatának tükrében”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 332–342

Dóbék 2023//332

 

5. Bíró-Balogh Tamás. „Még két újabb kötet József Attila könyvtárából”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 343–350

Bíró-Balogh 2023//343

 

6. Horváth Csaba Péter. „Varga Benjámin: Agendarius Strigoniensis 1583, 1596”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 351–360

Horváth 2023//351

 

7. Földváry Miklós István. „A szemantikus szövegközlés védelmében. (Válasz Horváth Csaba Péter Varga Benjámin: Agendarius Strigoniensis 1583, 1596 című recenziójára)”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 361–366

Földváry 2023//361

 

8. Lovas Borbála. „»Szerelmes atyámfia, tudjuk azt, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk…«. Válasz Horváth Csaba Péter recenziójára”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 367–375

Lovas 2023//367

 

9. Balázs Mihály. „Bene Sándor: A harmadik szirén. Zrínyi Miklós költészete”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 376–387

Balázs M. 2023//376

 

10. Rédey-Keresztény János. „Verseghy Ferenc: Összes költeményei”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 388–393

Rédey-Keresztény 2023//388

 

11. Balázs Imre József. „Földes Györgyi: Avantgárd anziksz. Transznacionális elvek és gyakorlatok az avantgárd és neoavantgárd művészetben”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 3. sz. (2023): 394–397

Balázs I. 2023//394ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023