ItK 122(2018)/6

 

  1. Kollár Zsuzsanna, „Egy konfliktus természetrajza. Tulajdonjogi vita a Tudományos Gyűjtemény szerkesztőségében”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 707–730.
  2. Kiss Farkas Gábor, „A színjátszás dicsérete és Erasmus-kultusz Magyarországon az 1530-as években (Georg Reicherstorffer)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 731–744.
  3. Tasi Réka, „Usus, non lectio. Olvasásmódok mint szövegprodukciós eljárások a kora újkori prédikációs indexek nyomán”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 745–756.
  4. Csörsz Rumen István, „A Sokféle folyóirat (1791–1808) irodalmi programja”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 757–767.
  5. Muraközy Virág, „»…a’ kinél nagyobbat én a’ históriákban nem ismerek«. Kazinczy Napóleon-képe”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 768–784.
  6. Jankovits László, „A könnyező orvos. Rimay János Ilona-verse”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 785–802.
  7. Gracza Lajos, „Kiss József német nyelvű autográf önéletírása”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 803–808.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 809–830.
  9. Szörényi László, „Szabó G. Zoltán (1943–2018)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 6. sz. (2018): 831–834.