ItK 122(2018)/1

 

  1. Bolonyai Gábor–Gábor Sámuel, „Az »isteni Platón« és a »legszemérmetlenebb Epikuros«. Bessarion-idézetek Bonfini Symposionjában”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 3–30.
  2. Bognár Péter, „Zrínyi tizenketteseinek metrikai mintája: az endecasillabo”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 31–45.
  3. Kappanyos András, „A futurizmus magyarországi fogadtatása”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 46–66.
  4. Béres Norbert, „Báró de Mánx diadalmenete, avagy »irodalmi siker« a 19. század első évtizedeiben”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 67–81.
  5. Fried István, „Jókai Mór életrajzai III. Emlékirat, életregény, »regényes« élet”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 82–99.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 100–112.
  7. Korompay H. János, „Az Arany János-emlékév”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 113–115.
  8. Németh S. Katalin, „Bor Kálmán (1924–2018)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 116.
  9. Veres András, „Bojtár Endre (1940–2018)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 117–119.
  10. Pap Balázs, „Vadai István (1960–2018)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 1. sz. (2018): 120–121.