ItK 119(2015)/6

 

  1. Vaderna Gábor, „A bárdköltészet lehetőségei. Berzsenyi Dániel 1803-as költeményei”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 721–768.
  2. Szilágyi Márton, „Beleznay Miklósné Podmaniczky Anna Mária irodalmi szalonja: legenda és valóság”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 769–777.
  3. Tóth Csilla, „Polgár és irodalma. Hatás, funkció és a szerző képe Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetének recepciójában”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 778–802.
  4. Molnár Dávid, „Janus Pannonius De monade et dyade, numeris című verséről”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 803–813.
  5. Németh S. Katalin, „Zvonarics és Békesi – két ismeretlen peregrinus”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 814–819.
  6. Vadai István, „Párhuzamos életrajzok (Kőszeghy Péter: Balassi Bálint. Magyar Alkibiadész; Kőszeghy Péter: Balassi Bálint. Magyar Amphión)”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 820–858.
  7. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 6. sz. (2015): 859–873.