ItK 117(2013)/4

 

 1. Dávidházi Péter, „Hogyan látjuk ma? (Előszó a Sőtér-centenárium emléküléseihez)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 385–386.
 2. Szörényi László, „»…angyal volt maga is«? Sőtér István, a Jókai-életmű kutatója az önvallomás és a politikai kényszer kettősségében”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 387–392.
 3. Imre László, „A romantika és a konzervatív-liberális hagyomány rehabilitálása (Sőtér az 1950-es években)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 393–398.
 4. Veres András, „Sőtér István, a 20. századi magyar irodalom kutatója”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 399–408.
 5. Thomka Beáta, „Analógiák és eltérések szövevénye: Sőtér István komparatista módszeréről”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 409–414.
 6. Kecskeméti Gábor, „Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 415–421.
 7. Szilágyi Márton, „Sőtér István és A magyar irodalom története”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 422–431.
 8. Dobos István, „Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművében”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 432–436.
 9. Palotás György, „»Őt, sarjam, őt emeld magatokhoz királynak!« Szapolyai Jánost dicsőítő querelák a 16. század első feléből”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 437–463.
 10. Hoffmann Gizella, „»Von des Graffen Nicolas Serini todt…« Adalék Zrínyi Miklós halálának hiteles történetéhez egy korabeli ágensi jelentés tükrében”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 464–472.
 11. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 4. sz. (2013): 473–496.