ItK 126(2022)/5


8 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Balázs Mihály. „Észrevételek Balassi Bálint zsoltárparafrázisainak forrásairól”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 563–608

Balázs 2022a//563

 

2. Hajdu Ildikó. „Társalogni az Úrral. Poétikai technikák Balassi Bálint istenes verseiben”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 609–631

Hajdu 2022//609

 

3. Golyán Ádám. „Andrád Sámuel irodalmi programja”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 632–659

Golyán 2022//632

 

4. Tüskés Anna. „Janzenista és janzenista vonatkozású könyvek a jászói premontrei prépostság könyvtárában”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 660–690

Tüskés 2022//660

 

5. Maczák Ibolya. „Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák III. Csíksomlyói passiójátékok 1751–1762”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 691–692

Maczák 2022a//691

 

6. Falvay Dávid. „Klaniczay Gábor: Santità, miracoli, osservanze nel Medioevo. Ungheria nel contesto europeo”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 693–697

Falvay 2022//693

 

7. Szabó-Reznek Eszter. „Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 698–702

Szabó-Reznek 2022//698

 

8. Szalagyi Csilla. „Kelevéz Ágnes: Esti kérdések. Irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében”. Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 703–707

Szalagyi 2022//703ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023