ItK 126(2022)/5

 

  1. Balázs Mihály, „Észrevételek Balassi Bálint zsoltárparafrázisainak forrásairól”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 563–608.
  2. Hajdu Ildikó, „Társalogni az Úrral. Poétikai technikák Balassi Bálint istenes verseiben”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 609–631.
  3. Golyán Ádám, „Andrád Sámuel irodalmi programja”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 632–659.
  4. Tüskés Anna, „Janzenista és janzenista vonatkozású könyvek a jászói premontrei prépostság könyvtárában”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 660–690.
  5. Maczák Ibolya, „Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák III. Csíksomlyói passiójátékok 1751–1762”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 691–692.
  6. Falvay Dávid, „Klaniczay Gábor: Santità, miracoli, osservanze nel Medioevo. Ungheria nel contesto europeo”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 693–697.
  7. Szabó-Reznek Eszter, „Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 698–702.
  8. Szalagyi Csilla, „Kelevéz Ágnes: Esti kérdések. Irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 5. sz. (2022): 703–707.