ItK 126(2022)/2

 

 1. Knapp Éva, „Dialógus és identitás a Törökországi levelekben”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 149–175.
 2. Balogh Piroska–Fórizs Gergely, „Friedrich August Clemens Werthes esztétikaprofesszori kinevezése és működése a pesti egyetemen (1784–1791)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 176–220.
 3. Török Zsuzsa, „Periodika-tudomány, periodika-kutatás. Az angolszász paradigma”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 221–245.
 4. Darab Ágnes, „A klasszikus antikvitás hazai műfordítás- és recepciótörténetéről (19–20. század)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 246–257.
 5. Gömöri György, „Paludanus »Admirandá«-jának magyar látogatói”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 258–264.
 6. Mihalik Béla, „A pokol egyik oszlopa. Helyesbítések a Res literaria Hungariae szerzőjének, Árvay Mihálynak az életrajzához”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 265–274.
 7. Németh S. Katalin, „Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 275–281.
 8. Szilágyi Márton, „Sarah Seidel: »Erfunden von mir selbst ist keine einzige dieser Geschichten«”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 282–287.
 9. Angyalosi Gergely, „Korompay H. János: A nemzeti klasszicizmus jegyében. Horváth János élete és hagyatéka”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 288–293.
 10. Fodor József Péter, „»Maradj izzó parázs«. Tanulmányok Márai Sándor életművéről”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 294–297.
 11. Sárközy Péter, „Sante Graciotti (1923–2021)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 2. sz. (2022): 298–300.