ItK 123(2019)/4

 

  1. Tüskés Gábor, „A bűn fogalma és retorikája a Confessio peccatorisban”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 415–432.
  2. Knapp Éva, „II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művének irodalmi mintáihoz”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 433–464.
  3. Nagy Eszter, „Petrus de Paternis, Krizsafán fia György látomásainak szerzője. Új szempontok a Visiones Georgii kutatásához”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 465–475.
  4. Vaderna Gábor, „Város és pallérozódás. A Mindenes Gyűjtemény eszmetörténeti elyéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 476–489.
  5. Tóth Ferenc, „»…megérdemli, hogy elfoglalja méltó helyét az Irodalom Köztársaságában…«. Újabb adalékok Ógyallai Besse János Károly kalandor filológus életéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 490–506.
  6. Kelevéz Ágnes, „Új forrás a fiatal Babits kötetszerkesztési módszeréhez. Előkerült a Levelek Iris koszorújából kötet szerzői kézirata”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 507–532.
  7. Rózsa Mária, „Karl Beck mint a Journal des Österreichischen Lloyd tárcarovatának szerkesztője”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 533–542.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 4. sz. (2019): 543–563.