ItK 122(2018)/2

 

  1. Knapp Éva, „Palingenius Zodiacus vitae-je a régi magyar irodalomban”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 127–144.
  2. Tasi Réka, „Barokk vízió – skolasztikus imagináció. Egy eszme- és retorikatörténeti kutatás első állomása”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 145–168.
  3. Tverdota György, „Az öntudat aranya. A tudat és az ösztön viszonya József Attila értekező prózájában”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 169–186.
  4. Janzsó Miklós, „A Tabula Cebetis Magyarországon”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 187–192.
  5. Halmágyi Miklós, „A Gangesz partjától a Hunyadiak hollójáig. Petőfi, Arany és Ady történelmi témájú műveinek középkori forráshátteréhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 193–204.
  6. Szilágyi Márton, „Egy többször elfelejtett (s újrafölfedezett) Arany-levél és versmellékletei”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 205–216.
  7. Hernády Judit, „Imitáció és jelentésalkotás Esterházy Pál költészetében (Az fülemile énekének magyarázattya)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 217–235.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 2. sz. (2018): 236–257.