ItK 119(2015)/5

 

  1. Kecskeméti Gábor, „A régiséget értelmező irodalomtörténészi gyakorlat reflektált és reflektálatlan szemléleti alapjairól”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 577–584.
  2. Bene Sándor, „Distancia (I.)”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 585–612.
  3. Kőszeghy Péter, „A régi magyar irodalomtörténet írása, avagy mi az »igazi irodalom«”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 613–624.
  4. Tóth Zsombor, „Kéziratos nyilvánosság a kora újkori magyar nyelvű íráshasználatban: medialitás és kulturális másság. Módszertani megfontolások”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 625–650.
  5. Hites Sándor, „Magyar irodalom a 19. században. Az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv 19. századi köteteinek szinopszisa”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 651–692.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 5. sz. (2015): 693–716.