ItK 119(2015)/2

 

  1. Tüskés Gábor, „A janzenizmus kutatásának néhány kérdéséhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 161–180.
  2. Hegedüs Béla, „Érzékeny érzékenység. Eszme- és fogalomtörténeti vizsgálat, 1.”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 181–196.
  3. Csonki Árpád, „Mitológiai gondolkodásmód a magyar nyelvű verses epikában Pázmándi Horvát Endréig”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 197–215.
  4. Gurka Dezső, „Kölcsey Ferenc filozófiai tájékozódásának kanti–fichtei tendenciái”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 216–234.
  5. Lázs Sándor, „A Szent László-ének eredetiségének kérdéséhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 235–238.
  6. Hevesi Andrea, „Adalékok a Bölöni-kódex történetéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 239–247.
  7. Vaderna Gábor, „Döbrentei Gábor akadémiai emlékbeszéde gróf Teleki Ferenc felett”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 248–260.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 119, 2. sz. (2015): 261–285.