ItK 118(2014)/5

 

  1. Küllős Imola, „Szikra? Fatörzs? Forrás? Adatok Erdélyi János néphagyomány-felfogásához és népköltészet-ismeretéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 595–610.
  2. Csörsz Rumen István, „A Népdalok és mondák közköltészeti forrásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 611–628.
  3. Gulyás Judit, „Erdélyi János meseértelmezéséről”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 629–653.
  4. Almási István, „19. századi kottás dalgyűjtemények tartalmi hasonlóságai és különbségei”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 654–660.
  5. Németh S. Katalin, „Német utazó – magyar bibliával”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 661–669.
  6. Herczeg Ákos, „»Csak magamban sírom sorsod«. Közelítések Ady »kuruc-verseihez«”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 670–682.
  7. Propszt Eszter, „Agota Kristof Trilógiájának narratív identitásprojektje”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 683–697.
  8. Bene Sándor–Békés Enikő, „Módszertani ajánlás a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum új sorozatának (Series Nova) szöveggondozásához”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 698–713.
  9. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 5. sz. (2014): 714–742.