ItK 123(2019)/6

 

  1. Tóth Zsombor, „Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500–1800). (Módszertani megjegyzések egy folyamatban lévő kutatáshoz)”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 719–739.
  2. Bartók István, „»Máriának öccse, Márta«. A 16. századi prédikáció-irodalom kritikatörténeti vonatkozásaiból”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 740–763.
  3. Hegedüs Béla, „Bessenyei György az anyanyelvről”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 764–771.
  4. Mészáros Gábor, „Tudós társaságok és donációs mecenatúra a 18. század végi magyar irodalomban. Széchényi Ferenc mint Pálóczi Horváth Ádám patrónusa”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 772–781.
  5. Török Lajos, „Volt egyszer egy regény… Jókai Mór Politikai divatok című regényének keletkezéstörténetéről”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 782–819.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 123, 6. sz. (2019): 820–870.