ItK 122(2018)/4

 

  1. Kasza Péter, „Wolfgang Lazius latin nyelvű beszámolója az 1556. évi dél-dunántúli hadjáratról. Szöveghagyomány és források”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 417–443.
  2. Csata Adél, „Benkő József »virtuális könyvtára«”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 444–469.
  3. Bartók István, „»Atyám tyúkja«. Az anyanyelvű olvasás és írás néhány kritikatörténeti vonatkozása a 16. században”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 470–489.
  4. Restás Attila, „A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez. Paczoth Ferenc (1617) és Johann Fechner (1650) beszédei”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 490–507.
  5. Szilágyi Márton, „Adalék Kazinczy Fogságom naplója című művének utóéletéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 508–514.
  6. Veres András, „Mit gondolt Bojtár Endre az irodalomtörténetről?”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 515–524.
  7. Nagy Imre, „Katona József Aubigny-drámájának szövegei (Filológia és interpretáció)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 525–537.
  8. Bertényi Iván, „Az Eötvös Collegiumnak ajánlott Keresztury-vers”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 538–539.
  9. Soltész Márton, „Válaszsorok Angyalosi Gergely kritikájára”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 540–542.
  10. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 4. sz. (2018): 543–560.