ItK 119(2015)/1


11 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Kecskeméti Gábor. „Emlékezés Kerényi Ferencre”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 3–6

Kecskeméti 2015//003

 

2. Gyáni Gábor. „Az irodalomszociológia aktualitása. Textus és referencia”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 7–16

Gyáni 2015//007

 

3. Hudi József. „Pápay Sámuel hagyatéka mint történeti forrás”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 17–25

Hudi 2015//017

 

4. Völgyesi Orsolya. „Ellenzéki politikusból adminisztrátor? Egy Pest megyei színházépíttető köznemes, Földváry Gábor pályafordulata”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 26–35

Völgyesi 2015//026

 

5. Hermann Róbert. „Egy visszhangtalan Petőfi-kézirat: a Históriai jegyzetek”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 36–61

Hermann 2015//036

 

6. Szilágyi Márton. „A »nemzeti költő« szereplehetőségei és válságai (Vörösmarty társadalmi státuszáról)”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 62–70

Szilágyi 2015//062

 

7. Csörsz Rumen István. „A »jámbor puttonos«-tól a »mendikás tónus«-ig. Kritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 71–88

Csörsz 2015//071

 

8. Mikos Éva. „A népiesség fogalma a néprajztudományban”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 89–107

Mikos 2015//089

 

9. Paraizs Júlia. „»Táblabírói jellemű leczkék«. Egressy Gábor és Kossuth Lajos vitája az 1842-es Coriolanus-bemutató tükrében”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 108–137

Paraizs 2015//108

 

10. Rajnai Edit. „»A’ szinészetet hivatásához képesitvén…«. Egressy Gábor színházprogramja (1846)”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 138–148

Rajnai 2015//138

 

11. Több szerző. „Szemle”. Irodalomtörténeti Közlemények 119, 1. sz. (2015): 149–157

Több szerző 2015a//149ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023