ItK 117(2013)/1


9 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Hargittay Emil. „Bethlen Gábor – irodalom, vallás, tudományosság (Bevezetés)”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 3–4

Hargittay 2013//003

 

2. Balázs Mihály. „Varsolci János és Rettegi János ismeretlen szövegeiről”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 5–22

Balázs 2013//005

 

3. Túri Tamás. „Csanádi Pál és Bethlen István”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 23–38

Túri 2013//023

 

4. Molnár Dávid. „Valentinus Radecius: Apologia (1618)”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 39–60

Molnár 2013//039

 

5. Veres Magdolna. „Gábor király nehéz illatú rózsái: Paul Felgenhauer próféciáinak Bethlen-képe”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 61–68

Veres 2013a//061

 

6. Vincze Hanna Orsolya. „A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs János királytükrében”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 69–81

Vincze 2013//069

 

7. Hargittay Emil. „»…az ártatlanság még az ellenséget is gyakorta kegyességre indittya«: Még egyszer a Káldi-biblia támogatásáról”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 82–87

Hargittay 2013a//082

 

8. Kecskeméti Gábor. „Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 88–108

Kecskeméti 2013//088

 

9. Jankovics József. „Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából”. Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 109–119

Jankovics 2013//109ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023