ItK 117(2013)/1

 

  1. Hargittay Emil, „Bethlen Gábor – irodalom, vallás, tudományosság (Bevezetés)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 3–4.
  2. Balázs Mihály, „Varsolci János és Rettegi János ismeretlen szövegeiről”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 5–22.
  3. Túri Tamás, „Csanádi Pál és Bethlen István”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 23–38.
  4. Molnár Dávid, „Valentinus Radecius: Apologia (1618)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 39–60.
  5. Veres Magdolna, „Gábor király nehéz illatú rózsái: Paul Felgenhauer próféciáinak Bethlen-képe”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 61–68.
  6. Vincze Hanna Orsolya, „A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs János királytükrében”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 69–81.
  7. Hargittay Emil, „»…az ártatlanság még az ellenséget is gyakorta kegyességre indittya«: Még egyszer a Káldi-biblia támogatásáról”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 82–87.
  8. Kecskeméti Gábor, „Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 88–108.
  9. Jankovics József, „Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 1. sz. (2013): 109–119.