ItK 125(2021)/2

 

  1. Papp Ingrid, „A magyarországi szláv identitás csehországi műveltségi összetevői egy 17. századi biblikus cseh nyelvű prédikációban”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 133–155.
  2. Tóth Zsombor, „A hosszú reformáció jegyében. A hugenotta Pierre du Bosc prédikációjának magyar fordítása és másolata 1754-ből (esettanulmány)”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 156–188.
  3. Penke Olga, „Amerika felfedezése és Peru meghódítása 18. századi magyar Voltaire-fordításokban”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 189–209.
  4. Szilágyi Emőke Rita, „Oláh István levele fiához, Miklóshoz 1520-ból. Egy korai magyar nyelvemlék”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 210–225.
  5. Bartók István, „Preyss Kristóf elveszett retorikai (?) művei (?)”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 226–230.
  6. Bolonyai Gábor, „Megjegyzések Kőrizs Imre Arany János: Aristophanés-fordítások I. című bírálatára”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 231–243.
  7. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 244–263.
  8. Szörényi László, „Gergely András (1946–2021)”, Irodalomtörténeti Közlemények 125, 2. sz. (2021): 264–265.