ItK 121(2017)/4

 

  1. Lengyel Imre Zsolt, „A Nyugat első könyveinek fogadtatásáról”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 435–463.
  2. Maróthy Szilvia, „Koháry István »paraszt versei«”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 464–472.
  3. Bodnár-Király Tibor, „Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 473–488.
  4. Pálfy Eszter, „Egy férfias nőalak. Mednyánszky Alajos Széchy Máriájának forrásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 489–498.
  5. Török Zsuzsa, „Voinovich Géza védelmében? Textológiatörténet és az újrakiadás módszertana”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 499–510.
  6. Gyulai Éva, „Anser et Aquarius. Bocatius hexastichonja Mágocsy Ferenchez és Alaghy Ferenchez”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 511–531.
  7. Magos István, „Toldy Ferenc levele Tárkányi Béla Józsefhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 532–537.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 4. sz. (2017): 538–562.