ItK 121(2017)/1


9 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Máté Ágnes. „Szent Istvántól Báthory Istvánig. Grizelda története saluzzói, lengyel és magyar mellékalakokkal”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 3–22

Máté 2017//003

 

2. Bartók István. „»Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek«. Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 23–60

Bartók 2017//023

 

3. Knapp Éva és Tüskés Gábor. „Esterházy Pál Egy csudálatos énekének keletkezéséhez és poétikájához”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 61–84

Knapp–Tüskés 2017//061

 

4. Tusor Péter. „A gömöri prókátor és az ungi fiskális. Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában?”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 85–98

Tusor 2017//085

 

5. Aradi Csenge. „A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel Mikes Törökországi leveleire”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 99–113

Aradi 2017//099

 

6. Fried István. „Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaiban”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 114–128

Fried 2017//114

 

7. Korompay H. János. „Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 129–138

Korompay H. 2017//129

 

8. Több szerző. „Szemle”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 139–155

Több szerző 2017a//139

 

9. Tóth Zsombor. „Bethlen Miklós-emlékév, 2016”. Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 156–158

Tóth 2017//156







ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023