ItK 121(2017)/1

 

  1. Máté Ágnes, „Szent Istvántól Báthory Istvánig. Grizelda története saluzzói, lengyel és magyar mellékalakokkal”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 3–22.
  2. Bartók István, „»Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek«. Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 23–60.
  3. Knapp Éva–Tüskés Gábor, „Esterházy Pál Egy csudálatos énekének keletkezéséhez és poétikájához”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 61–84.
  4. Tusor Péter, „A gömöri prókátor és az ungi fiskális. Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában?”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 85–98.
  5. Aradi Csenge, „A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel Mikes Törökországi leveleire”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 99–113.
  6. Fried István, „Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaiban”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 114–128.
  7. Korompay H. János, „Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 129–138.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 139–155.
  9. Tóth Zsombor, „Bethlen Miklós-emlékév, 2016”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 1. sz. (2017): 156–158.