ItK 120(2016)/4


7 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Hász-Fehér Katalin. „A sajtótér dominanciájának kérdése Kazinczy és Kisfaludy Sándor évtizedes vitáiban. Egy kiegészítés Füredi Vida 1818-as értekezésének értelmezéséhez”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 419–446

Hász-Fehér 2016//419

 

2. Bódi Katalin. „Kazinczy Ferenc »görög értelemben« vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 447–467

Bódi 2016//447

 

3. Knapp Éva. „Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskert-fordításának (1703) keletkezéstörténetéhez”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 468–502

Knapp 2016//468

 

4. Borián Elréd. „Faludi Ferenc kötetkompozíciója a kéziratok és a kiadások tükrében I.”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 503–527

Borián 2016//503

 

5. Merényi-Metzger Gábor. „Batsányi János és Baumberg Gabriella életrajzának anyakönyvi forrásai”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 528–530

Merényi-Metzger 2016a//528

 

6. Veres András. „Miért bírálta Kosztolányi Adyt? Megjegyzések Horváth Iván könyvének egyik passzusához”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 531–535

Veres 2016//531

 

7. Több szerző. „Szemle”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 536–551

Több szerző 2016d//536ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023