ItK 120(2016)/4

 

  1. Hász-Fehér Katalin, „A sajtótér dominanciájának kérdése Kazinczy és Kisfaludy Sándor évtizedes vitáiban. Egy kiegészítés Füredi Vida 1818-as értekezésének értelmezéséhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 419–446.
  2. Bódi Katalin, „Kazinczy Ferenc »görög értelemben« vett epigrammái a neoklasszicista művészet kontextusában”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 447–467.
  3. Knapp Éva, „Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskert-fordításának (1703) keletkezéstörténetéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 468–502.
  4. Borián Elréd, „Faludi Ferenc kötetkompozíciója a kéziratok és a kiadások tükrében I.”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 503–527.
  5. Merényi-Metzger Gábor, „Batsányi János és Baumberg Gabriella életrajzának anyakönyvi forrásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 528–530.
  6. Veres András, „Miért bírálta Kosztolányi Adyt? Megjegyzések Horváth Iván könyvének egyik passzusához”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 531–535.
  7. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 536–551.