ItK 120(2016)/2


9 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Máté Ágnes. „Az Eurialus és Lucretia széphistória latin forrása”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 147–165

Máté 2016//147

 

2. Laczházi Gyula. „A fikciósság a kora újkori magyar irodalomban”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 166–177

Laczházi 2016//166

 

3. Labádi Gergely. „A pikareszk Magyarországon a 18–19. század fordulóján”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 178–190

Labádi 2016//178

 

4. Pál József. „Temesvári Pelbárt munkásságának hatása és kutatásának története”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 191–206

Pál 2016//191

 

5. Rózsa Mária. „Adalékok Jósika Miklós 1848 előtti regényeinek fogadtatásához az egykorú német nyelvű sajtóban”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 207–214

Rózsa 2016//207

 

6. Szabó-Reznek Eszter. „Meltzl Hugó és a kolozsvári Petőfi-ellenkánon. Kísérlet a »nemzeti költő« regionális újraértelmezésére”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 215–224

Szabó-Reznek 2016//215

 

7. Kiss Farkas Gábor. „Latin és népnyelv a késő középkori magyarországi domonkos kolostorokban. Leonhard Huntpichler: Directio pedagogorum”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 225–247

Kiss 2016//225

 

8. Rákai Orsolya. „Empátia, idegenség és »szép(er)nőség«. A testek narratív megalkotása a Lila ákácban”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 248–257

Rákai 2016//248

 

9. Több szerző. „Szemle”. Irodalomtörténeti Közlemények 120, 2. sz. (2016): 258–274

Több szerző 2016b//258ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023