ItK 117(2013)/3

 

  1. Knapp Éva, „Spangár András és a Magyarok bibliotékája: Fejezet a 18. századi historia litteraria történetéből”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 247–280.
  2. Doncsecz Etelka, „Szkíta Horatius és bécsi Sappho: Előtanulmány Batsányi János levelezésének készülő kritikai kiadásához”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 281–318.
  3. Veisz Bettina, „Kazinczy Ferenc ismeretlen levele gróf Kornis Mihálynak”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 319–322.
  4. Labádi Gergely, „Gedő József kézirataiból”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 323–344.
  5. Kelevéz Ágnes, „»Igy van ez Tomiban«: Babits ismeretlen fogarasi levele Kún Józsefhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 345–354.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 355–381.