ItK 117(2013)/2

 

 1. Bartók István, „»Poëtica est…«: Johann Honter latin grammatikájának irodalomelméleti vonatkozásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 123–141.
 2. Penke Olga, „Faludi Ferenc nyolcadik »téli éjtszakája« francia forrásairól”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 142–154.
 3. Völgyesi Orsolya, „Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 155–168.
 4. Nagy Imre, „A rejtekajtó: A Bánk bán első felvonásának egy vitatott helyéről”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 169–186.
 5. Nyerges Gábor Ádám, „A túlélő is halott: A pályakezdő Orbán Ottó költészetének világszemlélete”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 187–194.
 6. Láng Benedek, „Zrínyi Miklós titkosíráskulcsa”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 195–200.
 7. Báthory Orsolya, „Faludi Ferenc ismeretlen latin nyelvű verse Batthyány József esztergomi érsekhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 201–205.
 8. Sas Péter, „Benedek Elek, Dsida Jenő és Kós Károly ismeretlen levelei Kelemen Lajos levéltáros gyűjteményéből”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 206–220.
 9. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 221–235.
 10. Király Péter, „Kulcsár Péter (1934–2013)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 236–241.
 11. Bitskey István, „Görömbei András (1945–2013)”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 2. sz. (2013): 241–243.