Keresési eredmények

 

  1. Merényi-Metzger Gábor, Karinthy Frigyes származásának anyakönyvi forrásai, ItK, 107(2003)/4–5, 535–544.
  2. Bálint Gábor, Ki volt Karinthy Frigyesné Judik Etel első férje?, ItK, 109(2005)/1, 18–21.
  3. Sereg Mariann, Az Így írtok ti szövegeinek textológiai vizsgálata, ItK, 116(2012)/5, 554–569.
  4. Balogh Gergő, Mindennapi retorika. Karinthy Frigyes 1920-as évekbeli nyelvszemléletéhez, ItK, 120(2016)/6, 748–765.