Keresési eredmények

 

 1. Gyapay László, A recenzióírás elméleti hozadéka (Kölcsey kritikaelméleti töredékei a tízes évek közepéről), ItK, 101(1997)/1–2, 98–122.
 2. Ratzky Rita, Ismeretlen Kölcsey-dokumentumok a Kolozsvári Állami Levéltárban, ItK, 101(1997)/5–6, 671–675.
 3. Gyapay László, Kazinczy a debreceniségről (Kölcsey Csokonai-recenziójának hátteréhez), ItK, 102(1998)/1–2, 31–66.
 4. Szabó G. Zoltán, Kölcsey Hymnusáról, ItK, 102(1998)/1–2, 114–144.
 5. Gyapay László, Egy recenzió tétje (Kölcsey befejezetlen kritikája Dayka Gáborról), ItK, 103(1999)/3–4, 273–290.
 6. Vassányi Miklós, Pierre Bayle hatása a görög filozófiát jegyzetelő Kölcseyre, ItK, 103(1999)/1–2, 83–89.
 7. Németh G. Béla, A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey: A’ vadászlak), ItK, 104(2000)/5–6, 745–750.
 8. Jászberényi József, Kontextusok Kölcsey Ferenc magnetista tematikájú műveihez, ItK, 105(2001)/3–4, 373–396.
 9. Pajkossy Gábor, Kölcsey – ahogy az országgyűlési titkosszolgálat 1836-ban látta, ItK, 105(2001)/3–4, 458–464.
 10. Gyapay László, Idegenségek és szokatlanságok: Kölcsey ismeretlen nyelvészeti tárgyú munkája, ItK, 106(2002)/3–4, 415–439.
 11. Onder Csaba, Hagyományozódó olvasatlanság (A Parainesis avagy az oráció nemes popularitása), ItK, 106(2002)/5–6, 580–595.
 12. Lakner Lajos, Idő, kronológia, életút (A készülő Kölcsey-kronológiáról), ItK, 107(2003)/4–5, 504–527.
 13. Mezei Márta, Az Előbeszéd és a Vanitatum vanitas, ItK, 107(2003)/2–3, 297–316.
 14. S. Varga Pál, A hagyomány elvének érvényre jutása Kölcsey Ferenc gondolkodásában, ItK, 107(2003)/4–5, 399–441.
 15. Szabó G. Zoltán, Egy levéladalék Kölcsey politikai pályakezdéséhez, ItK, 109(2005)/2–3, 334–344.
 16. Völgyesi Orsolya, Egy költő a rendi országgyűlésen (Kölcsey Ferenc politikusi kapcsolatrendszerének kialakulása az 1832/36-os diétán), ItK, 113(2009)/4, 385–394.
 17. Völgyesi Orsolya, Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában, ItK, 117(2013)/2, 155–168.
 18. Gurka Dezső, Kölcsey Ferenc filozófiai tájékozódásának kanti–fichtei tendenciái, ItK, 119(2015)/2, 216–234.