ItK 127(2023)/2


10 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Kiss Szemán Róbert. „Nemzeti és kulturális terek szerveződése Ján Kollár Útirajzának magyar- és horvátországi szakaszán”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 137–155

Kiss Szemán 2023//137

 

2. Falvay Dávid. „Női közösségek és népnyelvű írásbeliség Itáliában és Magyarországon 1500 körül: Két esettanulmány”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 156–179

Falvay 2023//156

 

3. Zsoldos Endre. „Verseghy Ferenc a teremtésről”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 180–200

Zsoldos 2023//180

 

4. Gyapay László. „A »történetileg hű« és a »művészileg igaz«: A múlt tanulságának rétegei Kemény Zsigmond történelemszemléletében”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 201–213

Gyapay 2023//201

 

5. Valastyán Tamás. „Inverzió és reflexió: Irodalomtörténet és ízlésítélet viszonya Borbély Szilárd irodalomtudósi attitűdjében”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 214–239

Valastyán 2023//214

 

6. Förköli Gábor. „Révay Péter: De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae centuriae septem. A Magyar Királyság birodalmáról és Szent Koronájáról szóló hét század”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 240–244

Förköli 2023//240

 

7. Papp Ingrid. „Kovács Eszter: Cseh és szlovák verses emlékek a régi magyarországi nyomtatványokban (17. század) – České a slovenské veršované památky v starých uherských tiscích (17. století)”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 245–249

Papp 2023//245

 

8. Mátyus Norbert. „Dóbék Ágnes (szerk.): Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 250–254

Mátyus 2023//250

 

9. Földes Györgyi. „Balogh Gergő és Pataki Viktor (szerk.): Bia hangja. Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 255–260

Földes 2023//255

 

10. Széchenyi Ágnes. „Pomogáts Béla (1934–2023)”. Irodalomtörténeti Közlemények 127, 2. sz. (2023): 261–263

Széchenyi 2023//261ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023