ItK 126(2022)/3

 

  1. Veres András, „József Attila identitásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 305–341.
  2. Tüskés Gábor, „Zolnai Béla kéziratos hagyatékáról”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 342–399.
  3. Bartók István, „Megtalálni vagy kiválasztani? A hazai elméleti irodalom néhány dialektikai vonatkozása 1530–1580 között”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 400–417.
  4. Szilágyi Emőke Rita, „Gyalui Thorda Zsigmond naplója (1558–1568)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 418–421.
  5. Török Zsuzsa, „Külön mítoszvilág: Tanulmányok alkotó nőkről, női alkotásokról”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 422–424.
  6. N. Horváth Béla, „Tverdota György: Gondoljátok meg, proletárok. Az ifjú József Attila”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 425–433.
  7. Németh S. Katalin, „»Drága Tanárnő!« Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949–1997). Emlékezések (2019, 2021)”, Irodalomtörténeti Közlemények 126, 3. sz. (2022): 434–436.