ItK 122(2018)/3


6 találat / items found

Az összes kijelölése / Select all

 

1. Nagy Levente. „Rómaiak, románok és a latinul beszélő magyarok. A latin nyelv helyzete a 18–19. századi magyar–román értelmiségi diskurzusban”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 261–287

Nagy 2018a//261

 

2. Tüskés Anna. „»Gyermekei a könyvei voltak«. Rab Gusztáv élete és munkásságának második korszaka (1950–1963)”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 288–316

Tüskés 2018//288

 

3. Latzkovits Miklós. „Albrecht von Haller magyarországi recepciójának történetéhez (Haller és a nők)”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 317–355

Latzkovits 2018//317

 

4. Laczházi Gyula. „Allegória és érzelmi hatás Gyöngyösi Kemény-eposzában”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 356–370

Laczházi 2018//356

 

5. Szalisznyó Lilla. „Szemelvények Bajza József színigazgatói leveleinek készülő kritikai kiadásából”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 371–390

Szalisznyó 2018//371

 

6. Több szerző. „Szemle”. Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 391–412

Több szerző 2018c//391ItK
H-1118 Budapest, Ménesi út 11–13. ● Tel.: +36 1 279-2760
itk@abtk.hu Impresszum
Minden jog fenntartva © Irodalomtörténeti Közlemények 1997–2023