ItK 122(2018)/3

 

  1. Nagy Levente, „Rómaiak, románok és a latinul beszélő magyarok. A latin nyelv helyzete a 18–19. századi magyar–román értelmiségi diskurzusban”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 261–287.
  2. Tüskés Anna, „»Gyermekei a könyvei voltak«. Rab Gusztáv élete és munkásságának második korszaka (1950–1963)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 288–316.
  3. Latzkovits Miklós, „Albrecht von Haller magyarországi recepciójának történetéhez (Haller és a nők)”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 317–355.
  4. Laczházi Gyula, „Allegória és érzelmi hatás Gyöngyösi Kemény-eposzában”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 356–370.
  5. Szalisznyó Lilla, „Szemelvények Bajza József színigazgatói leveleinek készülő kritikai kiadásából”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 371–390.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 122, 3. sz. (2018): 391–412.