ItK 121(2017)/6

 

  1. Simon Zsuzsanna, „Egy szabad szellemi műhely születése. Hatvanéves az Irodalomtudományi Intézet”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 715–732.
  2. Tóth Zsombor, „A Klaniczay-hagyomány határon innen és túl (1958–1992). Egy elfogult olvasat (vázlat)”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 733–745.
  3. Bene Sándor, „Szulejmán halála a Zrínyi-eposzokban. Történeti poétikai megközelítés”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 746–779.
  4. Penke Olga, „Voltaire filozófiai meséi és regényei »magyar ruhában«”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 780–802.
  5. Hegedüs Béla, „Megtanult literatúra. Literatúra és annak históriája Budai Ézsaiás szerint”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 803–815.
  6. Bartók István, „Manuductio ad Eloquentiam, 1709. A nagyszombati retorikai kézikönyv mintája és kiadója”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 816–820.
  7. Gracza Lajos, „Jókai-autográfok a Liszt Ferenc-archívum kézirattárában”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 821–828.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 829–849.
  9. Korompay H. János, „Tarjányi Eszter (1962–2017)”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 850.
  10. Balázs Péter, „Labádi Gergely (1975–2017)”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 6. sz. (2017): 851.