ItK 120(2016)/5

 

  1. Dezső Kinga, „»Majd kilencz tiz emberöltő régiségben«. Az elbeszélő ideje Arany Toldijában”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 555–566.
  2. Szmeskó Gábor, „Az Őszikék megjelenése és korai recepciója”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 567–588.
  3. Pap Levente, „Egyházi történetírás és vallási propaganda Losteiner Leonárd Chronologiájában (1777)”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 589–600.
  4. Sájter Laura, „Stilizáló ellentétek Bánffy Miklós A nagyúr című drámájában”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 601–620.
  5. Németh S. Katalin, „Zrínyi Miklós, a szigetvári hős gyászbeszéde, Farkasics Péter és Horváth György epitaphiuma (1571)”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 621–630.
  6. Tóth Ferenc, „Egy hiányzó láncszem, avagy újabb adalékok Mikes Kelemen Törökországi leveleinek kézirattörténetéhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 631–641.
  7. Doncsecz Etelka, „Verseghy Ferenc feljegyzése a pesti egyetem áthelyezése ügyében”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 642–649.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 5. sz. (2016): 650–678.