ItK 118(2014)/1

 

  1. Knapp Éva, „»Volucris rota, vertitur anni« Zrínyi Miklós, Listius László és Esterházy Pál szerencse- és évszakverseinek poétikatörténeti hátteréhez”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 3–30.
  2. Laczházi Gyula, „Antropológia és közösségképzet Bessenyei György kései írásaiban (A bihari remete, Tariménes utazása)”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 31–57.
  3. Czibula Katalin, „Többnyelvűség a 18. század színpadán: a német nyelvhasználat típusalakító szerepe az iskolai színjátszásban”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 58–70.
  4. Maróthy Szilvia, „A Christus, poetico-planctus (Ómagyar Mária-siralom) verstani tagolójelei”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 71–76.
  5. Réger Ádám, „A Tintinnabulum tripudiantium szerzője és forrása”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 77–98.
  6. Antal Alexandra, „A bécsi Magyar Hírmondó (1789–1803) szerkesztői hálózata”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 99–117.
  7. Nagy Imre, „Katona József Jeruzsálem pusztulása (1814) című drámájának befogadás-története”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 118–134.
  8. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 135–155.
  9. Szörényi László, „Havas László (1939–2014)”, Irodalomtörténeti Közlemények 118, 1. sz. (2014): 156–158.