Keresési eredmények

 

  1. Debreczeni Attila, „»Fenség« és »Grácia« (Ízléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában)”, Irodalomtörténeti Közlemények 104, 3–4. sz. (2000): 311–352.
  2. Doncsecz Etelka, „Szkíta Horatius és bécsi Sappho: Előtanulmány Batsányi János levelezésének készülő kritikai kiadásához”, Irodalomtörténeti Közlemények 117, 3. sz. (2013): 281–318.
  3. Merényi-Metzger Gábor, „Batsányi János és Baumberg Gabriella életrajzának anyakönyvi forrásai”, Irodalomtörténeti Közlemények 120, 4. sz. (2016): 528–530.