Keresési eredmények

 

  1. Debreczeni Attila, „Fenség” és „Grácia” (Ízléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában), ItK, 104(2000)/3–4, 311–352.
  2. Doncsecz Etelka, Szkíta Horatius és bécsi Sappho: Előtanulmány Batsányi János levelezésének készülő kritikai kiadásához, ItK, 117(2013)/3, 281–318.
  3. Merényi-Metzger Gábor, Batsányi János és Baumberg Gabriella életrajzának anyakönyvi forrásai, ItK, 120(2016)/4, 528–530.