Kecskeméti Gábor
Tudománymetriai mérőszámok

  • Hirsch-index (h-index): Kecskeméti Gábor műveinek – csak a független hivatkozásokból számított – Hirsch-indexe jelenleg 17. (A Jorge E. Hirsch argentin születésű, USA-ban dolgozó fizikus által 2005-ben kidolgozott indexszám egyszerre méri a publikációs aktivitást és hatást. A Hirsch-index az a legmagasabb n, amelyre igaz, hogy a legidézettebb n számú publikációnak egyenként legalább n számú független hivatkozása van.)

  • e-index: Kecskeméti Gábor műveinek – csak a független hivatkozásokból számított – e-indexe jelenleg 27. (A Chun-Ting Zhang által 2009-ben proponált indexszám az adott Hirsch-index eléréséhez minimálisan szükséges hivatkozások számát meghaladó hivatkozásokat méri. Kiszámítása: a Hirsch-index megállapításához felhasznált n számú legidézettebb publikációra kapott összes hivatkozás számából kivonjuk n négyzetét, majd a maradékból négyzetgyököt vonunk.)

  • g-index: Kecskeméti Gábor műveinek – csak a független hivatkozásokból számított – g-indexe jelenleg 35. (A Leo Egghe által 2006-ban javasolt indexszám a magas egyedi idézettségű publikációknak kedvez. A g-index az a legmagasabb n, amelyre igaz, hogy a legidézettebb n számú publikációnak együttesen legalább n2 számú hivatkozása van.)

  • i10-index: Kecskeméti Gábor műveinek – csak a független hivatkozásokból számított – i10-indexe jelenleg 31. (A Google Scholar által 2011-ben bevezetett mérőszám azoknak a publikációknak a száma, amelyekre egyenként legalább 10 hivatkozás történt.)


MTMT

Kecskeméti Gábor munkássága (közlemény- és hivatkozásjegyzék) megtekinthető a Magyar Tudományos Művek Tárában is, az ott biztosított lekérdezési lehetőségekkel.


Publikációk lekérdezése
Kecskeméti Gábor művei között műfajuk és nyelvük szerint kereshet, a találatokat szűkítheti a megjelenési évek vagy a cím tetszőleges kulcsszavai szerint. A kívánt feltételeknek megfelelő publikációk adatai mellett az azokra mutató hivatkozások összesített száma is megjelenik. A hivatkozó tanulmányok részletes adatai is megjeleníthetők.
Hivatkozások lekérdezése
Meghatározhatja, hogy mely időszakból kíváncsi azokra a független hivatkozásokra, amelyek Kecskeméti Gábor műveire mutatnak. Megjelenítheti vagy csak a kívánt időszak hivatkozásainak összegzett számát, vagy a hivatkozó tanulmányok adatait is, vagy ezek mellett a hivatkozott művekre mutató kapcsolatokat egyenként is.
Publikációk letöltése
Kecskeméti Gábor publikációi általában teljes szövegükben is elérhetők. A teljes szöveg többnyire PDF fájlokban olvasható. A honlapon közzétett összes PDF fájl PDF/A formátumú (pontosabban: megfelel a PDF/A-1b előírásoknak), tehát hosszú távú megőrzésre készített változat, továbbá minden esetben szabad szöveges keresésre is alkalmas (vagy egyrétegű, szöveges kiadói változat, vagy olyan kétrétegű fájl, amely a fakszimile alatt szövegréteget is tartalmaz).