A szerkesztőbizottság tagjai

Kecskeméti Gábor
főszerkesztő
Csörsz Rumen István
felelős szerkesztő

Balázs Mihály Bíró Ferenc Bitskey István
Császtvay Tünde Dávidházi Péter Kőszeghy Péter
Szörényi László Tverdota György Vizkelety András

Bene Sándor
a Szemle rovat szerkesztője


A szerkesztőség programnyilatkozata