A szerkesztőbizottság tagjai

Kecskeméti Gábor
főszerkesztő
Csörsz Rumen István
felelős szerkesztő

Balázs Mihály Bene Sándor Bíró Ferenc
Bitskey István Császtvay Tünde Dávidházi Péter
Kőszeghy Péter Szörényi László Tverdota György
Vizkelety András

Szénási Zoltán
a Szemle rovat szerkesztője


A szerkesztőség programnyilatkozata