ItK 121(2017)/5

 

  1. Wirágh András, „Hat szerző keres egy szerepet. Látlelet 1907-ből, egy hosszabb kitérővel”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 567–580.
  2. Soltész Márton, „Egy »komoly nemzeti és kulturális ügy«. Nagy Péter, a műfordító és »irodalmi ügynök«”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 581–615.
  3. Kovács Eszter, „A Törökországi levelek kiselbeszéléseinek forrásai. Hét új forrás ismertetése”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 616–630.
  4. Kabdebó Lóránt, „»egy Költő Agya«. 21. századi kísérlet a 20. századi líra olvasására”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 631–658.
  5. Orbán László, „Kazinczyhoz írt kiadatlan anyai levelek”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 659–690.
  6. Több szerző, „Szemle”, Irodalomtörténeti Közlemények 121, 5. sz. (2017): 691–710.