Kecskeméti Gábor–Papp Ingrid–Szekler Enikő:
A magyarországi halotti beszédek adatbázisa

 

Az adatbázis 2009 óta működik, legutóbbi frissítése 2024-ben történt. Jelenleg a Magyarországon nyomtatásban megjelent magyar és biblikus cseh nyelvű halotti beszédeket 1711-ig, a német nyelvűeket 1685-ig, a latin nyelvűeket pedig 1670-ig tartalmazza.

 

A magyar nyelvű halotti beszédekre vonatkozó adatsor először megjelent: Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 281–291. Az adatbázisban ennek a listának a javított, bővített és frissített adatai szerepelnek. A magyar nyelvű szövegek adatait Kecskeméti Gábor állította össze és gondozza.

 

A latin nyelvű halotti beszédekre vonatkozó adatsor itt jelenik meg először. A latin nyelvű szövegek adatait Papp Ingrid állította össze és gondozza.

 

A német nyelvű halotti beszédekre vonatkozó adatsor itt jelenik meg először. Értelmezéséhez: Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, A magyarországi német nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai, ItK, 112(2008), 71–91. A német nyelvű szövegek adatait Szekler Enikő (1655-ig) és Papp Ingrid (1656–1685) állította össze és gondozza.

 

A biblikus cseh nyelvű halotti beszédekre vonatkozó adatsor itt jelent meg először. Értelmezéséhez: Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid, A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 7–14. Azóta kötetben: Papp Ingrid, Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2018 (Historia Litteraria, 34), 257–260. A biblikus cseh nyelvű szövegek adatait Papp Ingrid állította össze és gondozza.

 

Keresés az adatbázisban