Impresszum
Kiadja:
Universitas Kulturális Alapítvány
(1193 Budapest, Csokonai u. 12.)

Felelős kiadó:
Hargittay Emil

Főszerkesztő:
Kecskeméti Gábor

Felelős szerkesztő:
Csörsz Rumen István

HU ISSN:
0021-1486 (nyomtatott kiadás)
1588-0834 (elektronikus kiadás)